Bloedverwarmers: operaties en transfusies veiliger maken

Een verwarmer is een apparaat dat wordt gebruikt door militairen, hulpdiensten, medische professionals en andere gespecialiseerde diensten om vloeistoffen of bloed op te warmen die via een intraveneuze buis aan individuen worden verstrekt. Preventie van onderkoeling is een van de grootste redenen om een apparaat te gebruiken om vloeistof of bloed te verwarmen. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door de introductie van vloeistoffen met een lagere temperatuur in het lichaam. Grote bloedtransfusies tijdens noodgevallen of operaties vereisen soms een bloedverwarmer als veiligheidsmaatregel. Een apparaat kan worden verwarmd door droge hitte, een waterbad of warmtewisselingstechnologie. In veel onderzoeken is bewezen dat droge warmte en waterbadverwarmers minder effectief zijn. Een groot deel van hen heeft moeite om temperaturen boven de drieëndertig graden Celsius te halen. Ze overschrijden ook niet een stroomsnelheid van honderd milliliter per minuut. Warmtewisselaars hebben betere resultaten bij het opwarmen van bloed. Deze technologie is consistenter. De temperaturen bereiken achtendertig graden Celsius. Hun stroomsnelheden zijn ook hoger.

Bloedverwarmertoepassingen door medische professionals

Een bloedverwarmer Verwarmde bodywarmer is noodzakelijk tijdens elk type transfusie. Bloed moet worden bereid en vervolgens worden bewaard nadat het is gedoneerd. Opslag vindt plaats in een bloedbank wat koeling met zich meebrengt. Wanneer een patiënt gedurende vele uren slechts een of twee eenheden nodig heeft, is een verwarmer niet nodig. Situaties die vragen om veel units in een kortere tijd, hebben echter verwarming nodig. Het introduceren van bloed of een vloeistof die vrij snel is afgekoeld, kan ervoor zorgen dat de lichaamstemperatuur van een persoon snel daalt. Deze snelle afname kan leiden tot onderkoeling. Noodbloedtransfusies en uitgebreide operaties zijn de meest voorkomende situaties waarbij dit apparaat nodig is. Ze kunnen worden gebruikt voor andere soorten vloeistoffen die in korte tijd worden toegediend.

Warmers fungeren als een intermediair apparaat voor het bewaken van de vloeistofstroom en reageren als de stroom verandert. Het wordt onder de vloeistofzak geplaatst en vervolgens dicht bij de infusieplaats aangesloten. Het doet de patiënt geen pijn. De gebruiksduur varieert. Meestal wordt het tijdens de bloedtransfusie gebruikt en vervolgens verwijderd. Ze worden gedurende langere perioden gebruikt om continu IV-vloeistoffen te verwarmen die worden toegediend aan een persoon met een lagere temperatuur. Hoe complexer deze apparaten zijn, hoe minder nuttig ze zullen zijn in geval van nood. Het oude gezegde “Keep it Simple” gaat op in medische noodsituaties. Als de installatie veel tijd kost of te ingewikkeld is, wordt het apparaat niet gebruikt. Dit kan leiden tot medische problemen die voorkomen hadden kunnen worden.

Functies zoals draagbaarheid, batterijvermogen, snelle opwarmtijd, minimale installatie en consistentie zijn allemaal belangrijk. Het kan minuten duren voordat een apparaat op netstroom is opgewarmd. Tijdens een calamiteit is deze tijd niet beschikbaar. Een betrouwbare bloedverwarmer met warmtewisseling kan de benodigde temperatuur in vijfenveertig seconden of minder bereiken. Ze kunnen in slechts dertig seconden worden ingesteld. Naarmate het debiet verandert, wordt de temperatuur automatisch aangepast ter compensatie. Hulpverleners, ziekenhuispersoneel en militair personeel hebben slechts enkele seconden om zich voor te bereiden op een bloedtransfusie of operatie. Een efficiënt bloedverwarmerapparaat zorgt voor de veiligheid van de patiënt tijdens de medische behandeling.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.